Taj-či a Čchi-kung
Základní rozdíly, nejčastější dotazy

Srovnání a rozdíly Čchi-kung a Tchaj-ťi
Protože se obě umění do velké míry překrývají, berte, prosím, některé položky v tabulce s určitou rezervou.

Čchi-kungem, který zde srovnáváme s Tchaj-ťi je myšleno celé komplexní umění, nikoliv pouze vnější pohybová forma 8 kusů brokátu.

Tchaj-ťi, které zde srovnáváme s Čchi-kung je myšlen zejména základní výcvik 

ČCHI-KUNG      VS     TCHAJ-TI 

1-Větší pohybová rozmanitost

NE                                 ANO

2-Bez potíží praktikovatelné i při středně těžké akutní či chronické bolesti kotníků, kolen, kyčlí atd. (po úrazech, artróza...) 

ANO                               NE 


3-Kromě vzpřímeného stoje se cvičí i v dalších polohách, např. vsedě, vleže atd. 

ANO                                NE 

4-Rychlý a expresní rozvoj dovedností a vnímavosti od samého začátku

ANO                                NE


5-Větší pohybová a koordinační náročnost

NE                                 ANO


6-Obsahuje překlony, úklony, zkruty, specifické mobilizace a cílené streče

ANO                                 NE


7-Celá sestava převážně jen ve vzpřímené pozici

NE                                   ANO


8-Několikaletý závazek učit se tomuto umění (běh na dlouhou trať)

NE                                  ANO


9-Umění primárně vhodné a bez problémů zvládnutelné i při velmi špatném pohybovém nadání a poruchách koordinace

ANO                                  NE


10-Primárně jde tomuto umění o bezchybnou formu a koordinaci, energie se může objevit později

NE                                   ANO


11-Primárně jde tomuto umění o vnitřní energii a vnímavost, druhotně o formu, která nemusí být dokonalá

ANO                                  NE


12-Zapojení tělesné vlny do pohybů

NE                                   ANO


13-Vědomá práce s nižšími energetickými centry (čakrami)

ANO                                ANO


14-Vědomá práce s vyššími energetickými centry (čakrami)

ANO                                NE


15-Dovednost vědomě a cíleně rozpustit libovolný energetický blok

ANO                                NE


16-Možnost učit se sebeobraně a bojovému aspektu umění

NE                                  ANO


17-Učí, jak cvičením získanou energii dále smysluplně uplatnit a aplikovat v různých životních oblastech

ANO                               NE

18-Práce s hlubšími principy a porozumění jim ihned od začátku výcviku

ANO                               NE


19-Je spíše sportem, je možné účastnit se i soutěží

NE                                ANO


20-Je spíše komplexním uměním zahrnujícím širokou oblast dovedností a probuzených vnitřních schopností

ANO                               NE
 
Po prostudování tabulky můžete mít pocit, že hraje spíše ve prospěch Čchi-kung a v neprospěch Tchaj-ťi. Čím to? Je třeba znovu vysvětlit, že Tchaj-ťi nestojí nijak proti Čchi-kung, protože Tchaj-ťi je jeho podskupinou. Tchaj-ťi je úzce specializovaná podoblast Čchi-kung, z čehož pochopitelně vyplývají i některá jeho omezení výše, zatímco Čchi-kung nabízí celé neomezené spektrum možností. 
Závěr: Rozhodnout se pro Tchaj-ťi nebo pro Čchi-kung?

Osobně mohu jen doporučit studovat obojí naráz, pokud máte tu možnost, protože se to dobře doplňuje. Je to jako s monádou - umění Tchaj-ťi odpovídá jangu (v porovnání s Čchi-kung). Jang, tj. více pohybu, technické a koordinační náročnosti i možnost bojového využití. Tchaj-ťi je sice závazkem na minimálně několik let, ale oproti Čchi-kung je více pohybové, tj. necvičí se jen namístě, ale i s přesuny, kroky a využívá tělesné vlny.

Oproti tomu umění Čchi-kung odpovídá jinu (ve srovnání s Tchaj-ťi je rozhodně vnitřnější). Naučí vás rovnou, bez důrazu na technickou přesnost formy, energii vnímat, posilovat, aplikovat plošně (jin) do různých životních oblastí, k léčení sebe, druhých, uzdravení různých životních oblastí atd. Naučí vás odzačátku hluboké vnímavosti a odhalí vám skryté spodní proudy pod povrchem, formou (tj. jin přístup).

Pokud jste povahou spíše citlivý, línější typ člověka, který chce za menší úsilí o to více výsledků, "srdíčkář" či typ zdůrazňující jednoduchost, "on-line feeling" (přímý prožitek - rovnou), který současně zápolí s technickou přesností a koordinací (kterou Tchaj-ťi výcvik vyžaduje), zvolte rovnou spíše Čchi-kung a rozhodně nebudete litovat.

Pokud nemůžete studovat současně obě umění naráz, rozhodně vám z vlastní zkušenosti a zkušenosti absolventů, kteří prošli ve stejnou chvíli současně výcvikem jak v Tchaj-ťi, tak v Čchi-kung, mohu jen doporučit začít nejprve s Čchi-kung, který rychle a účinně probudí vaše vnitřní schopnosti a to bez větších závazků a potřeby několikaleté trpělivosti s rozvojem pohybové paměťi a koordinace (potřeba v Tchaj-ťi).

Pokud se po výcviku v Čchi-kung dáte na Tchaj-ťi, budete ho vnímat jako třešničku na dortu, protože 99% vnitřních zkušeností a pevné základy budete mít již zažity z Čchi-kung, který vám bude tou dobou již dobře a komplexně sloužit. Tchaj-ťi je jen jiná zevní forma (ono 1%) než v Čchi-kung, to vnitřní již ve vás dávno bude rozvinuto. Během výcviku v Tchaj-ťi z důvodů výše neodpadnete, to vám mohu garantovat takřka na 100%.

Oproti tomu:

Pokud začnete naopak nejdříve s Tchaj-ťi, riskujete, že pokud nevydržíte a odpadnete v průběhu výcviku (min. 2 roky) a nedokončíte ucelenou sestavu, můžete cítit zklamání ze selhání a pocit promarněného času.

Zkušenost opakovaně ukazuje, že:

Namísto abyste rok - dva studovali v sestavě Tchaj-ťi kde a jak mají být ruce, nohy, pas, pohled, celkové držení těla... ve stejnou dobu jste s Čchi-kung (mám na mysli komplexní Čchi-kung HLADINU KLIDU) již dávno "za sedmero horama" a tou dobu si již plně vychutnáváte objevené vnitřní schopnosti, léčíte sebe i druhé, rozumíte praxi i teorii opravdu pokročilým srozumitelným způsobem, který je nesrovnatelný s vnitřními prožitky a praktickými i teoretickými zkušenostmi adepta Tchaj-ťi, který praktikuje stejnou dobu jako vy.

Berte to skutečně jako mnohokrát opakovanou realistickou zkušenost a pohled podepřené praxí, bez jakékoliv kalkulace či nadržování Čchi-kung z mé strany. Tak to prostě je - ukazuje praxe neustále dokola.

Pro pohybovou a koordinační náročnost Tchaj-ťi (ve srovnání se souborem Čchi-kung) někteří adepti Tchaj-ťi odpadávají "za jízdy" z kurzu, protože někdy postrádají trpělivost často doma procvičovat každý týden nově naučené formy, cviky, z výukových lekcí kurzů Tchaj-ťi.

Ztrácejí pak tempo se skupinou a pokud nemají skutečnou motivaci, někdy se stane, že to vzdají, protože se ve skupině "cítí jaksi divně".

Kdyby však věděli, že stačí vydržet alespoň 2 roky a Tchaj-ťi jim vložený čas a úsilí začne navracet svými benefity, hlubším uvolněním, energií..., jistě by vytrvali.


Zdroj: www.hladinaklidu.cz