Čchi-kung:proč začít cvičit 
-tajná učení a lékařský aspekt čchi-kungu 

3 poklady, 5 pokladů a Malý nebeský okruh

Velmi stručně a jednoduše řečeno jsou 3 poklady nejvyšší hierarchií práce s energií. Představují práci s energií Země, energií Nebe a energií člověka mezi nimi. Tyto energie mají rozdílné vlastnosti, povahu i spin(rotaci). Člověk je propojuje jako jakési ebonitová tyč(silný vodič, školní fyzikální výuka). Jsme-li průchozím "VODIČEM" dochází k těmto jevům :

- tyto energie se v nás smíchají a vytvoří energii třetí, kvalitativně vyšší, lidskou ČCHI (1+1=3,pravidlo vesmírné energetické alchymie)

- tyto energie se dále alchymisticky přetvářejí v hierarchicky nižším stupni tj. v TAN-TIENECH na naši životní(fyzickou, sexuální...), psychickou/mentální i duchovní SÍLU

- Drahou spojující Tan-Tieny se napojujeme na naši tzv."OSU VĚDOMÍ" - nalézáme svůj STŘED - a propojujeme se v dalšími úrovněmi naší EXISTENCE, mění se interakce s naší DUŠÍ a pomalu kráčíme ke konečnému cíli tj. spojení s úrovní našeho DUCHA, naší prvotní emanace na cestě individualizace. Náš DUCH je součástí PRVOTNÍHO ZDROJE VŠEHO A VŠECH. Mnoho věcí se postavilo mezi nás a přírodu, vesmír, prvotní zdroj....uvěřili jsme, že jsme oddělení, nicotní a bezmocní....nakonec jsme se nechali oddělit i sami od sebe....Čchi-kung je proces INTEGRACE, cesta dosažení CELISTVOSTI, kvalitativní navýšení všeho v našem životě i naší Existenci, systémové řešení jak opustit koloběh karmického utrpení-programu jenž vytváří naše hmotná mysl a naše EGO na základě víry v naši oddělenost

- Dále se v hierarchii našeho energetického systému tyto energie dostanou na úroveň mikrokosmického vnitřního okruhu. Je-li "zprovozněn" a plně funkční, propojuje dráhu tu-maj a žen-maj, propojuje koloběh a střídání jinové a jangové energie v těle(nerovnováha se většinou projevuje jako hromadění jangové energie v hlavě (tlak, bolesti, neschopnost vypnout myšlenky, psychické potíže...) či ještě i v oblasti pohlavích orgánů (silná potřeba častého sexuálního uspokojení bez potřeby citové vazby, nutkání k masturbaci, perverzní erotické myšlenky a sny, nezvyklé sexuální potřeby a pod.). Jang nepřechází plně v jinovou dráhu. Na vyšší úrovni se vše projevuje jako nerovnováha jinu a jangu, původních vesmírných sil. A jejich harmonizací lze zharmonizovat i veškeré nerovnováhy na nižších rovinách... Tento okruh je propojený s Tan-Tieny a s nervových systémem, přímo odpovídá za stav páteře i za tvorbu pohlavních buněk. Nepřímo ovlivňuje i stav našich orgánů...Skrze tento systém se propojujeme s energií Vesmíru, proto "mikro-kosmická dráha" nebo "malý nebeský okruh" , propojuje mikrokosmos a makrokosmos na sub-atomární úrovni (vibračně, energeticky)

- Hierarchicky jsme se teprve nyní dostali na úroveň energetických drah v lidském těle tzv.MERIDIÁNŮ, jenž jsou považovány v západní alternativní medicíně za hlavní systém se pracují pouze s tímto. Už chápete, proč je čchi-kun účinější,i než-li akupunktura a cokoli jiného? Výše uvedený systém reguluje a harmonizuje soustavu meridiánů, jenž se větví na dráhy vnější(využívané akupunkturou či tlakem) a vnitřní(nelze působit tlakem ani invazivně-pouze čchi-kungem). V těchto drahách koluje energie v přesném pořadí dle časového harmonogramu, tzv.denního rytmu i ročního kalendáře. Každá dráha se jmenuje dle orgánu, jehož výživu má " na starosti" : meridián ledvin, močového měchýře a pod.. Kondice našich orgánu tedy v první řadě závisí na stavu našeho energetického systému a počtu "bloků" v něm...

- A jsme u našich orgánů. JINové orgány jsou nadřazení JANGových. Jinové jsou plné a jangové jsou duté-plní se a vyprazdňují. Jinové orgány : ledviny, játra, srdce, slezina a plíce mají své vlastní VĚDOMÍ. Součet jejich vědomí tvoří významnou část vědomí celého našeho těla, které je nezávislé(tzv.tělesná inteligence). S mozkém jsou spojeny nervových systémem. V oblasti solárního plexu se nachází nervová ganglia(svazek) zvaný dle taoistické filosofie "břišní mozek" . Toto solární nervové centrum řídí celou střední oblast, veškeré jinové orgány, tzv. "z první ruky". stav tohoto systému odpovídá tomu, jak dokážeme zvládat své emoce, neboť zde je vstupní brána vnějších emocionálních energií. Zde se mají EMOCE prožívat - ne v hlavě! Proto název Pět pokladů = pět jinových orgánů řízených solárním centrem. O významnosti tohoto centra svědčí také to, že se zde v současné době vytváří další centrum našeho Vědomí, jenž v budoucnu nahradí kompetence hlavového centra. Projeví se to spontánností, intuicí, kooperací jak s našim tělem, tak s naší duší, neboť zde se právě zprostředkovává prožívání duše v této realitě.  Naopak zablokováním tohoto systému dojde k destrukci systému EMOČNÍ INTELIGENCE. Neprožité a neprojevené energie pocitů(hlava neumí sama tento nápor zvládnout) se ukládají právě do našich orgánů jako když vaříte v "papiňáku" a postupně určují vibrační charakteristiku našich orgánů. Toto se zapisuje do naší DNA a v dalším životě(životech) budeme mít odpovídající stav našeho fyzického těla, jehož vibrace ovlivňují naše celkové vibrace a naši náladu. Hlava reaguje vnitřním tlakem a přetíženou nervovou soustavou, což se projevuje např. napětím v oblasti krku a ramen, trávícími potížemi a pod.. A to je důvod , proč jsem zapojil do výuky čchi-kungu i cviky OHEŇ SPALUJÍCÍ KOLO A KOMBINOVANÁ ŽELVA.  Tyto cviky působí harmonizačně na solární centrum, jeho propojení s mozkem, na nervovou soustavu, páteř atd. a pomáhají obnovit systém emoční inteligence těla. Což velmi významně "odlehčí" naši hlavě:)

- Jedná se tedy o synergickou kombinaci původního Čung-juan čchi-kungu, taoistického čchi-kungu a lékařského čchi-kungu. Zájemci o léčení druhých se na vyšších úrovních seznámí s léčitelským čchi-kungem. 

Hudba ke cvičení

Použití dle instruktáže lektora. Pouze pro absolventy kurzu cchi-kungu od úrovně wu-sing/léčení orgánů na základě principů elementů

Objednejte si moje služby:

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.